Uniwersytet Medyczny w Poznaniu podjął decyzję o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu.

Dniem zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych przez zakład jest 31.12.2019 r.

Osobom korzystającym dotychczas ze świadczeń zdrowotnych w Zakładzie dalsze ich udzielanie zapewnił z dniem 1.01.2020 r. Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi w Poznaniu.

Kierownik Działu Produkcji i Zaopatrzenia Ortopedycznego: 571 429 097
Rejestracja Działu Produkcji i Zaopatrzenia Ortopedycznego: 61 831-03-00
Rejestracja do poradni: 61 831-02-00
Pracownia gorsetów: 61 831-03-02

https://orsk.ump.edu.pl/pl/zaopatrzenieortopedyczne.html