wkładki ortopedyczne

Wkładki ortopedyczne stanowią uzupełnienie obuwia gotowego lub część składową obuwia ortopedycznego. Wykonujemy wkładki odciążające, korekcyjne, dostosowane do trwałego odkształcenia stopy, wyrównujące skrócenie stopy oraz wkładki uzupełniające ubytki.

obuwie ortopedyczne

Obuwie ortopedyczne wykonujemy według indywidualnej miary uwzględniając korekcje ustawienia stopy z odciążeniem miejsc wrażliwych oraz wyrównanie w przypadku krótszej kończyny. W przypadku utrwalonych zniekształceń stóp, kiedy korekcja za pomocą elementów konstrukcyjnych obuwia jest niemożliwa, wykonujemy obuwie dostosowane do kształtu stóp.