Ortezy są zewnętrznymi konstrukcjami, których zadaniem jest poprawa budowy i funkcji narządu ruchu. Wyróżnia się ortezy stabilizujące, korekcyjne i odciążające. Wykonujemy ortezy kończyn górnych oraz kończyn dolnych. ​